Filosofie

  • Zich elke dag weer opnieuw in vraag stellen, teneinde een dienst aan te bieden die beantwoordt aan de verwachtingen van het moment;
  • dicht bij de klant staan en naar hem luisteren, teneinde zijn behoeften en zijn wensen te begrijpen;
  • afval beschouwen als een nieuwe grondstof.