Agréments régionaux de MCA Recycling

Gewestelijke erkenningen
(Brussel, Wallonië, Vlaanderen)

MCA Recycling beschikt over een milieuvergunning klasse 1B van Leefmilieu Brussel (BIM) (vergunning nr. 354427) voor een afvalinzamelings- en -verwerkingsinstallatie. We worden erkend door de 3 gewesten als ophaler en transporteur van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. Tot slot zijn we ook geregistreerd als inzamelaar, transporteur en opslagcentrum voor dierlijk afval (m.a.w. keukenafval) door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en als inzamelaar en transporteur door het Vlaamse en Waalse Gewest.

Legal Disclaimer
De gedetailleerde lijst van afvalstoffen die door ons bedrijf mogen worden ingezameld en getransporteerd, vindt u in onze Legal Disclaimer.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Leefmilieu Brussel)

Soort erkenning

Leefmilieu Brussel

Inzamelaar van gevaarlijk afval

AGR/DD/001476409

Inzamelaar van niet-gevaarlijk afval en dierlijke bijproducten

ENR/CNC-DND/001187445
Vervoerder van afvalstoffen en dierlijke bijproducten

ENR/T-D/001187424

Vlaams Gewest (OVAM)

Soort erkenning

OVAM

Inzamelaar van gevaarlijk afval

64250

Transporteur van gevaarlijk afval

64250

Inzamelaar van niet-gevaarlijk afval

64250

Transporteur van niet-gevaarlijk afval

64250

Inzamelaar van dierlijk afval

64250

Transporteur van dierlijk afval

64250

Waals Gewest (DSD)

Soort erkenning

OWD

Inzamelaar van gevaarlijk afval

DSD/MARKETIRB1/22 5929/CT/DD

Transporteur van gevaarlijk afval

DSD/MARKETIRB1/22 5929/CT/DD

Inzamelaar van niet-gevaarlijk afval

2022-09-21-15

Transporteur van niet-gevaarlijk afval

2022-09-21-15

Inzamelaar van organisch afval

2022-09-21-15

Transporteur van organisch afval

2022-09-21-15

Aangifte- en rapporteringsverplichtingen

MCA Recycling verzendt de milieuaangiften voor de inzameling van afval en alle andere rapporten die door deze drie gewestelijke controleorganen worden gevraagd en betaalt tevens de milieubelastingen. De milieuaangiftes omvatten onder andere:

  • de soorten ingezamelde afvalstoffen en de Eural-code ervan,
  • de hoeveelheid ingezamelde afvalstoffen,
  • het inzamel- en recyclagepunt,
  • de afvalverwerkingscodes.

Dit proces garandeert een volledige traceerbaarheid van het ingezamelde afval.

Onze +

Certificeringen & labels

  • Certificering ISO 14001,
  • Cluster Circulaire Economie (HUB Brussels).

Overtuigd van het nut van onze garanties?
Ontdek onze oplossingen. ▶

MCA Recycling stelt maatoplossingen voor om het sorteren en beheren van afval in bedrijven te vereenvoudigen.