Milieuvoordeelrapport:
uw inspanningen in alle transparantie.

MCA Recycling heeft in samenwerking met RDC Environment een instrument ontwikkeld om de milieu-impact te meten die door het afvalbeheer wordt vermeden.

MCA Recycling publiceert jaarlijks een milieuvoordeelrapport per gebouw :

  • de vermeden milieu-impact wordt gemeten aan de hand van drie aspecten: de uitstoot van broeikasgassen,
  • het energieverbruik en de milieukosten, er wordt rekening gehouden met tal van parameters zoals het transport van afval, de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd, de levenscyclus van het afval (hergebruik, recyclage, …) enz.,
  • een historiek van de recyclagepercentages van het gebouw in kwestie, vergeleken met het gemiddelde recyclagepercentage van onze inzamelpunten.

Dit rapport kan worden geraadpleegd via ons webportaal.

Milieuvoordeelrapport: uw inspanningen in alle transparantie.

Onze +

Onze jaarlijkse koolstofbalans® (gemaakt door 21SOLUTIONS)

Jaarlijks wordt een MCA Recycling koolstofbalans opgesteld.
Die is gebaseerd op onze activiteiten en op de milieu-impact die werd vermeden en houdt rekening met al het ingezamelde afval.

Overtuigd van het nut van onze begeleiding?
Ontdek onze oplossingen. ▶

MCA Recycling stelt maatoplossingen voor om het sorteren en beheren van afval in bedrijven te vereenvoudigen.