MCA Recycling waakt erover de milieu-impact van zijn activiteiten (koolstofbalans) aanhoudend te verbeteren

Uw garanties, onze certificeringen

MCA Recycling waakt erover de milieu-impact van zijn activiteiten (koolstofbalans) aanhoudend te verbeteren:

 • met voertuigen met een lage CO2-uitstoot, geoptimaliseerde verplaatsingen bij de ophaling en eco-rijopleidingen voor chauffeurs,
 • door de samenwerking met lokale partners voor de recyclage of valorisatie van afval te bevorderen,
 • door het water- en energieverbruik te optimaliseren, het papierverbruik te verminderen en een duurzaam aankoopbeleid te hanteren,
 • door de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen.

MCA Recycling is al verschillende jaren gecertificeerd volgens de norm ISO 14001-2015.

MCA Recycling is al verschillende jaren gecertificeerd volgens de norm ISO 14001-2015.

Dit milieubeheersysteem zorgt ervoor dat de gewestelijke, federale en Europese wetgeving wordt nageleefd en heeft tot doel de milieu-impact verder te beperken dan wat wettelijk verplicht is.

Het systeem garandeert onder andere:

 • transparantie van de doelstellingen en resultaten op het gebied van milieuprestaties,
 • de traceerbaarheid van het ingezamelde afval en de overbrenging ervan naar de recyclage-/hergebruikkanalen,
 • continue verbetering van de milieuprestaties gekoppeld aan de activiteiten van MCA Recycling en met name:
  • het energieverbruik,
  • de CO2-uitstoot van het transport,
  • optimalisering van het afvalsorteer- en recuperatieproces.

Deze internationale certificering werd verkregen dankzij een uitstekende samenwerking met 21 Solutions, onze eco-adviseur.

Download onze verbintenissen in ons milieubeleid.

Onze +

Certificeringen & labels

 • Certificering ISO 14001,
 • Cluster Circulaire Economie (HUB Brussels).

Overtuigd van het nut van onze garanties?
Ontdek onze oplossingen. ▶

MCA Recycling stelt maatoplossingen voor om het sorteren en beheren van afval in bedrijven te vereenvoudigen.