Referenties in alle sectoren en voor elke omvang

Referenties in alle sectoren en voor elke omvang.

MCA Recycling beheert uw afval en begeleidt u ongeacht of u een kmo, een nationale of internationale onderneming of een overheidsinstantie bent. Ongeacht uw sector kunnen wij uw afvalbeheer verbeteren en uw bedrijf naar het vereiste niveau brengen, of het nu gaat om normen, certificeringen of gewoon uw wens om een zo milieuvriendelijk mogelijk afvalbeleid te voeren.

Worldline
Des références de toutes tailles et de tous secteurs.
Des références de toutes tailles et de tous secteurs.
Des références de toutes tailles et de tous secteurs.
Des références de toutes tailles et de tous secteurs.
Des références de toutes tailles et de tous secteurs.

De steun van MCA Recycling is bijzonder nuttig geweest en hun steun moedigt mensen echt aan om te sorteren. Leefmilieu Brussel heeft het efficiënte beheer van ons afval vastgesteld en dat heeft ons geholpen ons label van Ecodynamische Onderneming te verkrijgen.

Mr José Tavares, Safety and Facility Officer, EUROP ASSISTANCE

Door de uitleg van MCA Recycling konden we het inzamelproces in het gebouw beter begrijpen en onze collega’s en het schoonmaakpersoneel verduidelijken wat de specifieke kenmerken zijn van onze kantoren en wat de sorteerregels zijn. De bewustmakingstools en afvalbakken van MCA hebben het aantal sorteerfouten verminderd. Met de informatie van MCA (volume afvalzakken) kunnen we een intern afvaloverzicht aanmaken om onze productie te evalueren en het afvaltraceerbaarheidscertificaat van MCA Recycling als erkende ophaler is een essentieel onderdeel van ons milieubeheersysteem. Het is ook een betrouwbaarheidsgarantie voor de toekenning van het ecodynamische label. Het team van MCA Recycling heeft ons waardevolle ondersteuning geboden bij de voorbereiding van de kandidatuur. MCA Recycling informeert ons regelmatig over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afvalbeheer en we geven hen onze mening over hoe we de afvalinzameling in het gebouw kunnen verbeteren. Het is een doeltreffende samenwerking die ons in staat stelt begeleid te worden al naargelang onze behoeften.

Mme Sonia Mancinelli, Responsable environnement, TRANSURB

MCA Recycling is veel meer dan een afvalinzamelaar. Het bedrijf speelt in op de behoeften van de klant door van het milieu een prioriteit te maken. Dankzij de algemene en specifieke oplossingen die worden voorgesteld, wordt ons afval weer een nieuwe grondstof.

Patrick Canoot, Manager Facilities, LOTERIE NATIONALE

Onze +

Een vloot bestelwagens?
Niets dan voordelen voor u.

Met MCA Recycling zullen uw containers nooit meer te zien zijn op straat!
Wij zamelen uw afval in waar het in uw gebouw is opgeslagen.

Overtuigd van het nut van onze garanties?
Ontdek onze oplossingen. ▶

MCA Recycling stelt maatoplossingen voor om het sorteren en beheren van afval in bedrijven te vereenvoudigen.