Labels

MCA Recycling kreeg in januari het label  ISO 14001:2004 en ook de EMAS-registratie. Het gaat om milieumanagementsystemen die u verschillende dingen waarborgen:

 • De volledige overeenstemming van MCA Recycling met de regionale en Europese milieuwetgeving;
 • de traceerbaarheid van alle afval dat MCA Recycling ophaalt. Dit garandeert totale transparantie met betrekking tot de verschillende afvalkanalen;
 • de verplichting om elk jaar de milieuprestaties die aan onze activiteit verbonden zijn te verbeteren:
  • Vermindering van het energieverbruik (gas, elektriciteit);
  • vermindering van het verbruik van de voertuigen (verlaging van de CO2-uitstoot);
  • nieuwe recyclagekanalen vinden om verbranding zoveel mogelijk te vermijden;
  • enz.

Gesterkt door deze twee labels, die de deskundigheid van het bedrijf aantonen, streeft MCA Recycling vooral naar de vermindering van de impact van zijn activiteiten op het milieu.

De toekenning van deze labels is de vrucht van een zeer goede samenwerking tussen MCA Recycling en de firma 21 Solutions.

21 Solutions bouwde in zowat 10 jaar tijd  heel wat ervaring op in de begeleiding van openbare en privé-actoren bij de invoering van een milieumanagementsysteem van het type EMAS en ISO 14001, in Belgïe en in het buitenland. Het bedrijf begeleidde en/of auditeerde meer dan twintig openbare en privé-organisaties in een milieu-aanpak van het type EMAS, LEED, ISO 14001, Koolstofbalans (Bilan Carbone®).

Om meer te weten over het milieubeleid 2013 van MCA Recycling, klikt u hier.

Voor de milieuverklaring 2013 van MCA Recycling, klikt u hier.

EMAS ISO 14001