Ons engagement

MCA Recycling verbindt zich ertoe uw afval op een verantwoorde, milieuvriendelijke en ethische manier te beheren.

Eerste doelstelling

U helpen met uw afvalbeheer door ecologisch verantwoorde oplossingen aan te reiken.

Tweede doelstelling

De impact van de activiteiten van MCA Recycling op het milieu beperken. Dit omvat het gebruik van nieuwere voertuigen (lage CO2-uitstoot) en een samenwerking met partner-recycleerders uit de buurt (beperking van de CO2-uitstoot door het transport).

Derde doelstelling

Een traceerbaarheid van a tot z garanderen van uw afval, vanaf het punt van ophaling tot de eindbestemming. MCA Recycling doet bovendien de nodige afvalaangiften bij de bevoegde regionale instanties.