Afval sorteren

MCA Recycling is al meer dan 15 jaar actief op het vlak van afvalbeheer.

Met zijn rijke ervaring biedt MCA Recycling milieuvriendelijke en voordelige oplossingen aan, op maat van uw professionele ruimte en gebouw.

MCA Recycling is gespecialiseerd in de ontwikkeling van afvalsorteersystemen voor bedrijven (papier, karton, plastiek, glas, blikjes, drankkarton, gemengd afval). Om het systeem te helpen slagen stelt MCA Recycling gratis de nodige collectoren ter beschikking (manden, zakken, containers, …)

MCA Recycling biedt een opleiding voor uw medewerkers en uw schoonmaakbedrijf: het is belangrijk dat alle betrokkenen het in uw gebouw geïmplementeerde afvalsorteersysteem begrijpen.

Een goed begrip van het systeem verhoogt immers de efficiëntie.

Doelstellingen van afval sorteren

  1. De hoeveelheid niet-recycleerbaar of verbrandbaar afval zoveel mogelijk beperken, wat resulteert in minder onkosten en een verminderde impact op het milieu;
  2. afval als een nieuwe grondstof beschouwen;
  3. de heersende milieunormen respecteren;
  4. bijdragen tot de certificering van het gebouw: BREEAM, ISO 9001-14001, Label Ecodynamische Onderneming, EMAS, …
Type afval
papier
karton
blikjes
plastiek
toner
TL Lampen
glas