Wettelijke verplichtingen

Aangezien de afvalbevoegdheden geregionaliseerd zijn, is MCA Recycling erkend/geregistreerd in de drie gewesten als overbrenger van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval:

  • Leefmilieu Brussel: Identificatienummer van MCA Recycling als inzamelaar en vervoerder van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval: DD/369, ENRDNDC062 en
    ENRDNDT159
  • O.VA.M.: Identificatienummer van MCA Recycling als inzamelaar en vervoerder van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval: 64250
  • O.W.D.: Identificatienummer van MCA Recycling als als inzamelaar en vervoerder van niet-gevaarlijk afval: 2012-12-07-02

MCA Recycling is verplicht om elk kwartaal een aangifte van afvaloverbrenging in te dienen bij de verschillende regionale regelgevende instanties, met name de O.V.A.M (Vlaams Gewest), Leefmilieu Brussel (Brussels Gewest) en het O.W.D (Waals Gewest).

In deze aangifte wordt het volume van het overgebrachte afval, de ophaalplaats en de plaats van recyclering vermeld. Op deze manier blijft uw afval gegarandeerd traceerbaar en worden ook de nodige aangiften gedaan in uw gewest.

Op basis van deze aangiften betaalt MCA Recycling milieuheffingen in de verschillende gewesten.

Kortom, door samen te werken met MCA Recycling bent u zeker van een duurzaam afvalbeheer met een partner die het bestaande wettelijke kader naleeft.