Vragen

01. Waarom MCA Recycling?

Met MCA Recycling hebt u één enkele gesprekspartner die al uw kantoorafval kan beheren, bijvoorbeeld documenten die moeten vernietigd worden, oude machines of kasten die moeten verwijderd worden, beeldschermen die moeten afgehaald worden of gewoon alles wat nog moet afgevoerd worden na een verhuis.

Wij staan dicht bij onze klanten en weten dus wat ze willen. Bovendien zorgt de flexibiliteit van onze structuur ervoor dat wij snel kunnen tegemoet komen aan al uw behoeften.

02. Over welke voertuigen beschikt u?

MCA Recycling beschikt over een compleet wagenpark. Onze onderneming is aldus in staat om voor elke situatie een gepaste oplossing aan te bieden.

Met onze lage bestelwagens hebben we toegang tot de kelderverdiepingen van gebouwen. Onze vrachtwagens – containerwagens, vuilniswagens, wagens met kleine of grote capaciteit, met of zonder achterklep – kunnen elk soort afval vervoeren.

03. Moet ik mijn archieven uit de opbergmappen halen of de plastic tussenbladen verwijderen?

Natuurlijk niet. Wij nemen uw documenten zo mee. U hoeft niets te sorteren, wij zorgen voor alles.

04. Wat is vernietigingsnorm 32757-1?

Dat is een norm die rekening houdt met de zorgvuldigheid van de vernietiging, waarbij de vernietigde gegevensdrager gemiddeld niet breder mag zijn dan 12 mm. MCA Recycling is uitgerust met dit soort shredder en biedt een nog betere kwaliteit van vernietiging aan.

05. Ik organiseer een “Cleaning Day” : kunt u mij helpen?

Ja, in het kader van dit soort dagen, biedt MCA Recycling een ruime waaier aan oplossingen : afvalinzamelbakken, zakken, containers op wieltjes, afgerasterde bakken. Aarzel niet om ons te contacteren, een medewerker zal zich ter plaatse begeven om u een oplossing op maat voor te stellen.

06. Wie zijn uw klanten?

KMO’s/KMIO’s, maar ook grote nationale en internationale ondernemingen. Om deontologische redenen en omwille van de geheimhoudingsplicht kunnen wij ze hier niet citeren. Wat wij u echter wel kunnen zeggen, is dat deze vennootschappen tot verschillende sectoren behoren, zoals de bank- en gerechtelijke wereld, de farmaceutische sector, ambassades en ministeries, controleorganismen, enz.

07. Biedt u een containerdienst aan?

Ja. Wij kunnen u open containers ter beschikking stellen van 8, 10, 12, 15, 20 en 30 m³ evenals gesloten scheepscontainers van 30 m³.

08. Moet ik alles wat weg moet, verzamelen in één en dezelfde ruimte?

Neen, dat is niet nodig. MCA Recycling heeft toegang tot ondergrondse verdiepingen, kelders of bovengrondse verdiepingen. Wij maken gebruik van voertuigen die aangepast zijn aan alle mogelijke situaties.

09. Ik moet gemengd afval verwijderen/ik verhuis. Hoe kunt u mij helpen?

MCA Recycling stelt u een reeks instrumenten ter beschikking die u zullen helpen bij het afvoeren van uw afval :

  • Geplastificeerde jute zakken : zeer stevige zakken van MCA
  • Open containers : hetzij 120 liter, 240 liter en 360 liter, makkelijk te verplaatsen
  • Afgerasterde containers : capaciteit van 800 liter tot 1700 liter, makkelijk te verplaatsen
  • Open containers : 8, 10, 12, 15, 20 en 30 m3
  • Gesloten scheepscontainers : 30 m3
10. Welk soort hulpmiddelen biedt u aan voor het selectief sorteren in bedrijven?

Kartonnen manden

Inzamelbakken voorbehouden voor papier en gratis ter beschikking gesteld van elke werkpost of in de buurt van een elektrische bron die papier zou kunnen genereren. Onze manden zijn natuurlijk vervaardigd uit gerecycleerd karton.

Containers voor plastic

Deze inzamelbakken zijn voorbehouden voor gemengd plastic en zijn speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten. Ze worden u gratis ter beschikking gesteld.

Containers voor blikjes

Deze inzamelbakken zijn voorbehouden voor flesjes en zijn speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten. Ze worden u gratis ter beschikking gesteld. Bij voorkeur te plaatsen in de keuken of in de buurt van een automaat.

11. Ons gebouw wordt gecertificeerd, kan MCA Recycling daarbij helpen?

Eén van de criteria is het beheer van het selectief sorteren van afval. Met het systeem van MCA Recycling, beantwoordt u volledig aan de eisen inzake afvalbeheer voor uw gebouw. MCA Recycling beheert het afval van reeds gecertificeerde gebouwen. Aarzel niet om ons hieromtrent te raadplegen. Wij zullen u met plezier helpen.

12. Hoe snel kunt u langs komen ?

MCA Recycling stelt alles in het werk om u te helpen en binnen een termijn van twee werkdagen langs te komen.

13. Kan MCA Recycling ons de traceerbaarheid van ons afval verzekeren?

Ja, wij beheersen het hele proces, vanaf de productie van het afval tot het eindgebruik ervan.

14. Wat zijn uw hulpmiddelen om de ecologische afdruk te berekenen van het afval dat door onze onderneming wordt voortgebracht?

Sinds drie jaar heeft MCA Recycling in samenwerking met een studiebureau dat gespecialiseerd is in leefmilieu, een rapport over milieuwinst opgesteld dat rekening houdt met verschillende parameters, zoals de afgelegde afstand, het soort voertuigen dat gebruikt wordt, de hoeveelheid opgehaalde afval, het tweede leven van het afval, …

Nadat MCA Recycling een jaar lang uw gesorteerd afval heeft ingezameld, zal dit rapport nauwkeurig de milieuimpact bepalen van uw gebouw in termen van verminderde productie van broeikasgassen, verlaging van het gebruik van niet-hernieuwbare energie, evenals besparingen gerealiseerd voor het herstellen van de kwalijke gevolgen van de vervuiling.

Dit hulpmiddel zal een doeltreffend communicatiemiddel zijn, zowel binnen uw bedrijf als naar buiten toe, om uw afval nog beter gesorteerd te beheren, en dit in samenwerking met MCA Recycling.